PALVELUT

Kuntotarkastukset ja kosteusmittaukset

 • Kuntotarkastuksen tarkoitus on selvittää kohteen rakennustekninen kunto, mahdolliset korjaustarpeet sekä terveys- ja turvallisuusriskit. Tavoitteenamme on tuoda puolueettomasti tietoa mahdollisen asuntokaupan molemmille osapuolille rakennuksen todellisesta kunnosta.
 • Kuntotarkastus on aistinvarainen tutkimus sisältäen myös asunnon omistajan haastattelun, kosteusmittaukset ja talvikaudella lämpökamerakuvauksen.
 • Kuntotarkastuksesta laaditaan aina tilaajalle kirjallinen raportti mittauspöytäkirjoineen

Kuntotutkimukset

 • Kuntotutkimus on kuntotarkastusta tarkempi tutkimus. Kuntotutkimuksen suorittaminen perustuu kuntotarkastuksen mainintoihin.
 • Kuntotutkimus on rakenteita rikkova ja avaava. Rakenteet dokumentoidaan ja niitä tutkitaan kokeellisesti ja laskennallisesti.
 • Kuntotutkimuksissa käytetään usein apuna laboratoriotutkimuksia.
 • Kuntotutkimuksessa tutkitaan aina rakennuksen tai huoneiston rakennusvaipan tiiveys ilmatiiveysmittauksella sekä määritetään tarkasti ulkovaipan lämpö- ja ilmavuodot.
 • Kuntotutkimuksessa määritetään havaittujen ilmavuotojen ja mahdollisten kosteusvaurioiden yhteisvaikutusta sisäilman laatuun ja terveellisyyteen.
 • Tutkimuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti tilaajalle, jossa annetaan korjausehdotukset ja suositukset tulevalle korjaustyösuunnittelijalle/suunnittelijalle

Rakennussuunnittelu

 • Rakennussuunnittelussa otamme asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioon ja tuomme osaamisemme ja harjaantuneen näkemyksemme mukaan suunnitelmiin.
 • Hoidamme puolestanne neuvottelut viranomaisten kanssa ja toimitamme rakennuslupa-asiakirjat täysin valmiina rakennusvalvontaan.
 • Suunnittelumme sisältää hankkeen tarvitsemat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat sekä selostukset ja asiakirjat.
 • Suunnittelussa käytämme CAD-ohjelmistoa, joka on nykyaikainen ja näin yhteistyö eri suunnittelu- ja sidosryhmien kanssa hoituu jouhevasti.

Valvonta ja rakennuttaminen

 • Asetamme rakennushankkeelle tilaajan toiveiden mukaisesti täsmälliset tavoitteet: laajuus, toiminnallisuus, laatu, aikataulu, budjetti sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset.
 • Kilpailutamme eri alojen suunnittelijat ja laadimme suunnittelusopimukset. Ohjaamme ja valvomme suunnittelun toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Ehdotamme hankkeeseen sopivaa urakkamuotoa, minkä jälkeen laadimme ja lähetämme tarjouspyyntö-asiakirjat valitun urakkamuodon mukaisesti. Palvelumme sisältää kilpailutuksen ja urakkaneuvottelut, urakkasopimusasiakirjat ja hankkeen kustannusarvion.
 • Valvomme rakentamisen toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Suoritamme urakan vastaanotto- ja loppudokumentaation tarkastukset. Huolehdimme takuutarkastuksista ja valvomme takuukorjaukset.

Erikoistyöt

Olemme useiden viime vuosien aikana korjauttaneet huomattavan määrän erilaisten vahinkojen vaurioittamia kohteita. Vahingot ovat aiheutuneet vesi-, palovahingoista sekä kemikaalivuodoista. Kohteiden ja vaurioiden yksilöllisyys muodostaa näistä hankkeista erityisen haastavia. Pitkä kokemuksemme ja ammattitaitomme näistä hankkeista takaa kohteen korjaamisen onnistumisen.

 • Laajat palo- ja vesivahingot
 • energiatodistukset
 • Kuntotarkastukset ja kosteusmittaukset
 • Kuntotutkimukset
 • Rakennussuunnittelu
 • Valvonta ja rakennuttaminen
 • Erikoistyöt

Katso lisää referenssejämme.

© Copyright JAN-TEK Oy | Kotitanhut 6 | 77600 SUONENJOKI | info@jan-tek.fi