PALVELUT

Kuntotarkastukset, kosteusmittaukset, lämpökamerakuvaukset sekä ilmatiiveysmittaukset

 • Kuntotarkastuksen tarkoitus on selvittää kohteen rakennustekninen kunto, mahdolliset korjaustarpeet sekä terveys- ja turvallisuusriskit. Tavoitteenamme on tuoda puolueettomasti tietoa mahdollisen asuntokaupan molemmille osapuolille rakennuksen todellisesta kunnosta.
 • Kuntotarkastus on aistinvarainen tutkimus sisältäen myös asunnon omistajan haastattelun, kosteusmittaukset ja talvikaudella lämpökamerakuvauksen.
 • Kuntotarkastuksesta laaditaan aina tilaajalle kirjallinen raportti mittauspöytäkirjoineen.

Rakennussuunnittelu

 • Suunnittelussamme käytämme hyväksemme nykyaikaisimpia CAD-ohjeimistoja sekä malllintamisohjelmia (3D), jolla voit liikkua tulevassa rakennuksessasi vaikka ennen kuin ”tonttia on varattu”. Toki kaiken suunnittelun pohjana on todellisuudessa rakennuspaikka. Älä epäröi ottaa yhteyttä tontin varauksen aikana meihin, voimme näin ehkä välttää paljon kustannuksia ja rakennusaikaisia haasteita. Tämä varmistaa myös sujuvan yhteistyön eri suunnittelu- ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Rakennussuunnittelussa otamme asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioon ja tuomme osaamisemme ja harjaantuneen näkemyksemme mukaan suunnitelmiin.
 • Hoidamme puolestanne neuvottelut viranomaisten kanssa ja toimitamme rakennuslupa-asiakirjat täysin valmiina rakennusvalvontaan.
 • Suunnittelumme sisältää hankkeen tarvitsemat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat sekä selostukset ja asiakirjat.

Kuntotutkimukset

Ammattitaitomme ja laatumme takuuna on sertifioitu Rakennusterveysasiantuntija -pätevyytemme (C-24449-26-18), joka on suoritettu Kuopion yliopistossa, jota täydentää yli kymmenen vuoden kokemus.

 • Kuntotutkimus on kuntotarkastusta tarkempi tutkimus. Kuntotutkimuksen suorittaminen perustuu kuntotarkastuksen mainintoihin.
 • Kuntotutkimus on rakenteita ’rikkova ja avaava’ -mentelmä. Rakenteet dokumentoidaan ja niitä tutkitaan kokeellisesti ja laskennallisesti.
 • Kuntotutkimuksissa käytetään apuna laboratoriotutkimuksia.
 • Kuntotutkimuksessa tutkitaan aina rakennuksen tai huoneiston rakennusvaipan tiiveys ilmatiiveysmittauksella ja määritetään tarkasti ulkovaipan lämpö- ja ilmavuodot.
 • Kuntotutkimuksessa määritetään havaittujen ilmavuotojen ja mahdollisten kosteusvaurioiden yhteisvaikutusta sisäilman laatuun ja terveellisyyteen.
 • Kuntotutkimuksessa otetaan kantaa ilmanvaihdon toimintaan ja yleisiin sisäilmaston olosuhteisiin, joihin kuuluu myös kemiallisten haitta-aineiden ja – tuotteiden kartoitus.
 • Korjaussuunnittelua vakavien kosteusvauriokohteiden suunnitteluun.
 • Tutkimuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti tilaajalle, jossa annetaan korjausehdotukset ja suositukset tulevalle korjaustyösuunnittelijalle/suunnittelijalle.

Projektin hallinta ja johtaminen

 • Hallitsemme erinomaisesti projektinne hallinnan. Laadimme hankkeeseenne selvitykset eri viranomaisille ja rahoittajille.
 • Laadimme hankkeelle realistisen aikataulun.
 • Hoidamme tarvittavat selvitystyöt viranomaisille.
 • Autamme tavoitteiden määrittämisessä.
 • Näitä palvelujamme tukee ”Valvonta ja rakennuttamistehtävät” -osion palvelumme.

Valvonta ja rakennuttamistehtävät

 • Tavoitteemme: Tilaaja saa keskittyä omaan ydinosaamisalueeseensa, me hoidamme rakennuksen ja sitä palvelevien osa-alueiden rakennuttamisen kaikkine vaiheineen, sen ympärille.
 • Asetamme rakennushankkeelle tilaajan toiveiden mukaisesti täsmälliset tavoitteet: laajuus, toiminnallisuus, laatu, aikataulu, budjetti sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset.
 • Kilpailutamme eri alojen suunnittelijat ja laadimme suunnittelusopimukset. Ohjaamme ja valvomme suunnittelun toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Ehdotamme hankkeeseen sopivaa urakkamuotoa, minkä jälkeen laadimme ja lähetämme tarjouspyyntö-asiakirjat valitun urakkamuodon mukaisesti. Palvelumme sisältää kilpailutuksen ja urakkaneuvottelut, urakkasopimusasiakirjat ja hankkeen kustannusarvion.
 • Valvomme rakentamisen toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti (valvontakokonaisuutemme: Rakennus-, automaatio, ja sähkötekniikka.
 • Suoritamme urakan vastaanotto- ja loppudokumentaation.
 • Huolehdimme takuutarkastuksista ja valvomme takuukorjaukset.

Erikoistyöt

Olemme useiden viime vuosien aikana korjauttaneet huomattavan määrän erilaisten vahinkojen vaurioittamia kohteita. Vahingot ovat aiheutuneet vesi-, palovahingoista sekä kemikaalivuodoista. Kohteiden ja vaurioiden yksilöllisyys muodostaa näistä hankkeista erityisen haastavia. Pitkä kokemuksemme ja ammattitaitomme näistä hankkeista takaa kohteen korjaamisen onnistumisen.

 • Laajat palo- ja vesivahingot
 • Sähkökeskuksien lämpökamerakuvaukset
 • Energiatodistukset
 • Sähkö- ja työturvallisuuskoulutukset
 • Kuntotarkastukset, kosteusmittaukset, lämpökamerakuvaukset sekä ilmatiiveysmittaukset
 • Rakennussuunnittelu
 • Kuntotutkimukset
 • Projektin hallinta ja johtaminen
 • Valvonta ja rakennuttamistehtävät
 • Erikoistyöt

Katso lisää referenssejämme.

© Copyright JAN-TEK Oy | Sammonkatu 6 A 7 | 77600 SUONENJOKI | info@jan-tek.fi